سلام، 

اگر به خاطر داشته باشيد، چندی پيش از کتاب برج فرازان و ويژگي‌های آن برايتان نوشتم. امروز می‌خواهم از کتاب  سير نابخردی در جهان از ترويا تا ويتنام نکاتی را عرض کنم. بی‌گمان شما هم اين جمله معروف را شنيده‌ايد که: تاريخ تکرار می‌شود، ولی نويسنده چيره‌دست کتاب سير نابخردی يعنی خانم باربارا و. تاکمن در کتاب خود با هنرمندی هرچه تمام‌تر نشان داده است که اين انسان‌های نابخرد هستند که از گذشته و تاريخ عبرت نمی‌گيرند و در واقع، تاريخ را تکرار می‌کنند. روايت مستند اين نويسنده از سير تحولات تاريخی دوره طولانی جنگ ترويا تا جنگ ويتنام به خوبی نشان می‌دهد که ساخت قدرت و وادادگی انسان در مقابل آن چگونه موجب می‌شود که حاکمان با وجود آگاهی از تجربه‌های پيشين، و حتی هشدارها و زنهارها باز هم به راه نادرست گذشتگان بروند و تاريخ را تکرار کنند. و البته در این میان معمولا اغواگری‌های اطرافیان طماع و نادان عنصر ثابت این نابخردی است.

 خواندن اين کتاب را به شما توصيه می‌کنم. ظاهرا انتشارات فرزان روز آن را منتشر کرده و ترجمه روان آقای حسن کامشاد هم خواندنش را آسان‌تر ساخته است.


تگ ها: سیر نابخردی بارابارا تاکمن حسن کامشاد