سلام، 

سال نو، روزگار نو بر همه دوستداران ساحت ادب پارسی فرخنده باد. امید دارم سال جدید سرشار از کامروایی‌ و آرامش برای ایرانیان باشد.

اجازه دهید اولین یادداشت امسال را به حضرت حافظ اختصاص دهم. غزلی آشنا که جناب شجريان آن را به زیبایی در چهارگاه اجرا و در آلبوم خاطره‌انگیز دستان عرضه کرده‌اند:


صبح است ساقيا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن


زان پيشتر که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن


خورشيد می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عيش می‌طلبی ترک خواب کن


روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند

زنهار، کاسه سر ما پر شراب کن


ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم

با ما به جام باده صافی خطاب کن  **


کار صواب باده پرستيست حافظا

برخيز و عزم جزم به کار صواب کن


** اين بيت در آواز نيامده است.


تگ ها: محمدرضا شجریان حافظ چهارگاه دستان