سلام، اوقاتتان به نیکی و شادکامی

پیش از این عرض کرده بودم که جناب شجريان ظاهرا ارادت خاصی نسبت به حضرت سعدی دارد. چرا که بيشترين سهم را از غزليات متقدمين، همين حضرت سعدی در آوازهای استاد شجريان دارد. امروز غزلی  از سعدی را که يك بار در سه‌گاه اجرا و در آلبوم در خيال عرضه شده (نام آلبوم هم از همین غزل برگرفته شده است) و يک بار ديگر هم در وين در قالب كنسرت افشاری اجرا و در قالب آلبوم آرام جان عرضه شده است، تقدیم می‌کنم. ناگفته نماند این غزل در فروردین سال 1367 در ماینز آلمان با همنوازی مجید درخشانی و جمشید عندلیبی نیز به طور خصوصی زمزمه شده است. طرفه آن که در آذر1361 نیز با همنوازی تار استاد مشکاتیان و نی استاد موسوی این غزل در سه‌گاه و باز هم به طور خصوصی اجرا شده است. 

 

خبرت خرابتر کرد، جراحت جدايی

چو خيال آب روشن که به تشنگان نمايی


تو چه ارمغانی آري که به دوستان فرستی

چه ازين به ارمغانی که تو خويشتن بيايی


بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خيالی و ندانمت کجايی


تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم

که جفا کنم وليکن نه تو لايق جفايی


چه کنند اگر تحمل نکنند زيردستان

تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی


دل خويش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم

نه عجب که خوبرويان بکنند بی‌وفايی


سخنی که با تو دارم به نسيم صبح گفتم

دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنايی


من از آن گذشتم ای يارکه بشنوم نصيحت

برو ای فقيه و با ما مفروش پارسايی


تو که گفته‌ای تحمل نکنم جمال خوبان

بکنی اگر چو سعدی نظری بيازمايی


در چشم، بامدادان به بهشت برگشودن

نه چنان لطيف باشد که به دوست برگشايیتگ ها: محمدرضا شجریان سعدی سه‌گاه در خیال اجرای خصوصی آرام جان افشاری مجید درخشانی جمشید عندلیبی پرویز مشکاتیان